UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu www.ekonom-ino.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”

logo

Najważniejsze daty:

12.X.1920 - Powołanie Miejskiej Szkoły Handlowo-Przemysłowej

3.09.1934 - Uruchomienie przy Miejskiej Szkole Handlowo-Przemysłowej klasy LiceumDietetycznego

1.IX.1938 - Przekształcenie dotychczasowej szkoły w Gimnazjum Kupieckie

15.IV.1945 - Reaktywowanie Miejskiego Gimnazjum Handlowego

1947/48 - Uruchomienie przy Miejskim Gimnazjum Handlowym Technikum Handlowego

1.IX.1952 - Utworzenie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej

1.IX.1958 - Powołanie Technikum Ekonomicznego w miejsce Technikum Handlowego

6.I.1965 - Przeniesienie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowejdo obecnego gmachu

1.IX.1969 - Zmiana struktury organizacyjnej, w wyniku której powstaje Liceum Ekonomiczne Wieczorowe

Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa

1.IX.1975 - Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych

1.IX.1990 - Uruchomienie w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych Liceum Handlowego

17.XI.1992 - Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych

czerwiec 2000 - Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych

1.IX.2002 - Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

9.VI.2009 - Nadanie imienia szkołom w skład których wchodzą:

       - Technikum im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej

       - Szkoła Zawodowa im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej

24.09 2010 - Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

 

Nasza szkoła legitymuje się długą i ciekawą historią. Jej losy nierozłącznie związane są z rozwojem placówek finansowych, przemysłowych i finansowych na Kujawach. W czasie swojego istnienia kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę oraz lokalizację.

Zalążkiem przyszłej szkoły była, uruchomiona już 1898 roku przez Niemki-siostry Schmieder , placówka szkolnictwa zawodowego dla dziewcząt o nazwie: Gewerbe - Handels -und Haushaltungschule Solbad Hohensalza. Szkoła kształciła w kierunku  gospodarstwa domowego i handlowym. Była to unikalna placówka szkolnictwa zawodowego na obszarze całego ówczesnego zaboru pruskiego. W 1911 roku władze miejskie wybudowały dla jej potrzeb gmach przy obecnej ulicy Sienkiewicza i przejęły nad nią kuratelę. Jednym z wiodących kierunków kształcenia, funkcjonujących w tej szkole, był kierunek handlowy, na który od samego początku obowiązywały egzaminy wstępne.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wreszcie spełniły się marzenia o polskiej szkole. 12 października1920 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu powołało do życia Miejską Szkołę Handlowo - Przemysłową dla Dziewcząt w Inowrocławiu.

 

uczennice szkoly 

Grono Pedagogiczne i uczniowie Miejskiej Szkoły Handlowo - Przemysłowej 1945

 

Utworzono  wówczas klasy o kierunku handlowym, krawieckim, a także klasy przysposobienia do życia w gospodarstwie rodzinnym. Szkoła prezentowała wysoki poziom nauczania i szkolenia zawodowego. Równoległą działalność oświatową, ale dla chłopców, prowadziła dwuletnia Szkoła Handlowa Towarzystwa Samodzielnych Polsko - Chrześcijańskich Kupców w Inowrocławiu. Miała ona swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Panny Marii. Uczyli się w niej chłopcy praktykujący u polskich kupców. W roku 1932 rozwiązano jednak tę szkołę z braku środków państwowych.

W roku 1937 uruchomiono Państwowe Gimnazjum Kupieckie, które zlokalizowano w gmachu Miejskiej Szkoły Handlowo-Przemysłowej przy ulicy Sienkiewicza. Kadra nauczająca w tej szkole legitymowała się wymaganymi dla tego typu szkół kwalifikacjami. Szczególne zasługi w dziele tworzenia tej placówki mieli: Roman Kaźmierczak - Prezes Zrzeszenia Samodzielnych Polsko - Chrześcijańskich Kupców oraz Stefan Knast - wybitny działacz niepodległościowy. Ówczesną dyrektorką była Janina Lewandowska, która kierowała szkołą nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej. Dla nowo utworzonego gimnazjum Zarząd Miejski wspólnie z Towarzystwem Samodzielnych Polsko - Chrześcijańskich Kupców postanowił wybudować gmach przy ulicy Św. Barbary. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił realizację tego ambitnego przedsięwzięcia.

Tragedia września 1939 roku brutalnie przerwała tak nowe przedsięwzięcia, jak i dotychczasowy dorobek szkoły. Długie lata okupacji hitlerowskiej okazały się tragiczne dla wielu nauczycieli i uczniów Miejskiej Szkoły Handlowo-Przemysłowej. Na tablicy pamiątkowej, którą wmurowano w 1946 roku w holu szkolnym uwieczniono nazwisko ostatniej dyrektork - Janiny Lewandowskiej, która aresztowana przez gestapowców w 1939 roku następnie została osadzona w Oświęcimiu, gdzie zmarła w 1942 roku. Tablica upamiętniała również nazwiska Wiesława Knasta - żołnierza Armii Krajowej, Czesława Kozłowskiego - powstańca warszawskiego, który zginął w Mauthausen i Hieronima Zielińskiego, który zginął w Dachau.

Kiedy w styczniu 1945 roku wyzwolono Inowrocław, przystąpiono do reaktywacji szkoły. Z dawnej Szkoły Handlowo - Przemysłowej ostał się tylko budynek. Brakowało dosłownie wszystkiego.15 kwietnia 1945 roku szkoła wznowiła jednak, pomimo trudności, działalność pod przedwojenną nazwą Miejska Szkoła Handlowo - Przemysłowa. W jej skład wchodziło m.in. Miejskie Gimnazjum Handlowe, które skupiało najwięcej młodzieży. Na początku roku szkolnego 1945/1946 gimnazjum liczyło 5 oddziałów, w których uczyło się 227 uczniów.

W roku szkolnym 1951/1952 nastąpiła reorganizacja szkoły. Na bazie już istniejących powstały nowe: 3-letnie Technikum Handlowe, 3-letnie Technikum Gospodarcze oraz Zasadnicza Szkoła Handlowa. Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły 1 września 1958 roku, kiedy powołano 5-letnie Technikum Ekonomiczne (w miejsce dotychczas istniejącego Technikum Handlowego) i Zasadniczą Szkołę Handlową. Duże zainteresowanie tymi kierunkami kształcenia spowodowało, że szkoła rozrosła się do tego stopnia, iż trzeba było ją podzielić na dwie. Każda z tych szkół miała osobną dyrekcję i grono pedagogiczne. Na dotychczasowym miejscu pozostały - Technikum Gospodarcze, Zasadnicza Szkoła Gospodarcza oraz Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, natomiast Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa zostały przeniesione do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, gdzie nauka odbywała się w godzinach popołudniowych.

6 stycznia 1965 roku przeniesiono Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową do nowoczesnego gmachu przy dzisiejszej ulicy Józefa Krzymińskiego.

1 września 1969 roku nastąpiły kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Powstały wówczas Liceum Ekonomiczne, Wieczorowe Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa. W następnych latach szkoła kilka razy zmieniała swą nazwę. 1 września 1975 roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych. 1 września 1990 uruchomiono w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych- Liceum Handlowe oraz Policealne Studium Zawodowe. Uruchomienie Liceum Handlowego było inicjatywą niezwykle trafną i zasadną, tym bardziej, że rozwój placówek handlowych w sektorze prywatnym stał się zjawiskiem powszechnym. Starania o powołanie do życia tego typu szkoły podjęte zostały wspólnie z nauczycielami Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy już pod koniec 1989 roku. Inowrocławsko - bydgoską inicjatywą zainteresowały się zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej i istniejące wówczas Ministerstwo Rynku Wewnętrznego. Kolejna zmiana nazwy szkoły nastąpiła: 17 grudnia 1992 roku na Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych. Odbyły się wówczas obchody 100-lecia organizacji kupieckich na Kujawach. Natomiast szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar poświęcony przez Prymasa Polski - Józefa Glemba. W latach 90-tych XX wieku szkoła nawiązała międzynarodową współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. W marcu 1996 roku po nawiązaniu współpracy z placówką oświatową z Forbach, nastąpiła wymiana młodzieży polsko - francuskiej. Natomiast od października 1998 roku do lipca 2000 roku trwała międzynarodowa współpraca naszej szkoły ze szkołami z Portugalii, Francji i Włoch w ramach Europejskiego Projektu Edukacyjnego „Sokrates-Comenius”. 8 i 9 czerwca 2002 roku szkoła obchodziła swój Jubileusz 80-lecia, w ramach którego uczniowie m .in. wystawili widowisko historyczne pt.: „Proces o zwrócenie Pomorza ”oraz montaż słowno-muzyczny pt.: ”Nasz handel ma tradycję”. W 2002 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, w skład którego weszły: Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Liceum Profilowane i Szkoła Zasadnicza Handlowa.

1 września 2007 roku uruchomiono w naszej szkole 4-letnie Technikum - profil technik logistyczne.

9 czerwca 2009 roku ZSP nr 4 w Inowrocławiu obchodził święto szkoły związane z nadaniem nowego sztandaru i Patrona - 59.Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Natomiast we wrześniu 2010 roku nasza szkoła obchodziła Jubileusz 90-lecia.

Wymierny wpływ na kierunki rozwoju i osiągnięcia szkoły wywarli jej kolejni dyrektorzy: p. Antoni Wica, p. Janusz Kutta, p. Kajetan Krysiński, p. Henryk Głuszkowski, p. Małgorzata Celberg i obecny dyrektor szkoły - p. Artur Nalewajski, a także zaangażowane w swą pracę dydaktyczną i wychowawczą – grono pedagogiczne. W szkole najważniejsi są jednak uczniowie. Kolejne pokolenia uczniów w poprzednich latach i obecnie, tworzyli i tworzą naszą szkołę.

Logowanie

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

film

BLOG redakcji

logo szkolny odlot

BLOG Samorządu Uczniowskiego

blog samorzadu

Platforma edukacyjna e-ZSP nr 4

logo_moodle

Odwiedź nasz fanpage:

facebook

kod QR facebook


Współpracujemy:

WBK

Kto jest online

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

STARSZA WERSJA WITRYNY

stara strona

ARCHIWUM LAT 2006 - 2015

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com