Drukuj

Przewodniczący: Julia Łączna III g
Zastępca: Marta Goliwąs I l

Członkowie:

Angelika Zaczyńska IV a

Julia Kaczmarek IV g

Piotr Sztandur IV g

Jakub Marczak IV h

Kacper Podkowiński IV h

Marzena Broniszewska IVe

Oliwia Chabas IV e

Oliwia Wojciechowska IV e

Oliwia Piotrowska IV e

Oliwia Walczak IV e

Natalia Durajska IV e

Edyta Woźniak IV a

Piotr Skonieczka III g

Julia Włodarska III g

Mikołaj Grzonkowski III g

Agata Grabska III g

Alicja Smoła III h

Mikołaj Konopa III h

Daria Nowakowska III h

Klaudia Bartoszak III a

Martyna Cywińska II a

Weronika Stachowiak II a

Marek Osiński II a

Weronika Cabańska II f

Daria Kalińska II f

Nicole Pruszak I k

Mateusz Nowak I a

Sandra Piwek I a

Opiekunowie SU:

mgr Patrycja Koczorowska

mgr Beata Wallicht


 samorzad uczniowski


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2019/2020


 

Samorząd Uczniowski ma bogatą tradycję istnienia, odgrywa dziś ważną rolę w życiu społeczności Ekonomika i na stałe wpisał się w historię naszej szkoły.

Do tradycyjnych zadań Samorządu należy:

  • organizowanie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
  • organizowanie uroczystości pożegnania absolwentów;
  • przygotowanie i prowadzenie okazjonalnych apeli;
  • udział w akcjach promujących szkołę;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami miejskimi;
  • współpraca z samorządami uczniowskimi inowrocławskich szkół;
  • opieka nad radiowęzłem;
  • opieka nad pocztem sztandarowym;
  • działalność charytatywna;
  • organizowanie imprez szkolnych.

Takie akcje i imprezy jak "Otrzęsiny Pierwszaków", "Dzień Ucznia", "Wieczór kolędy i pastorałki", "Walentynki" czy "Dzień bez Stresu" na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń szkoły. Ale to nie wszystko! Działa u nas wolontariat, który w okresie przedświątecznym organizuje akcje p.n. "Zostań Świętym Mikołajem" na rzecz Domów Dziecka w Jaksicach i Gniewkowie sprawiając ich wychowankom wiele radości. W ubiegłym roku nawiązaliśmy również współpracę ze schroniskiem im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu, starając się pomóc pensjonariuszom tej placówki. Na stałe współpracujemy też z Domem Rzemiosła organizując dla dzieci kupców i rzemieślników zabawę karnawałową. Razem z wolontariatem szkolnym przeprowadzamy również akcje "Wyprawka dla Żaka", "Góra Grosza", "Razem Idziemy do Szkoły" i "Obudź Się" na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Uczestniczymy również w zjazdach Forum Samorządów Uczniowskich, które cyklicznie odbywają się w Tucholi.