Drukuj

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”.

(Menander)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu tworzą Technikum im.59.Pułku Piechoty Wielkopolskiej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im.59.Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

Nazwa szkoły wzięła swój początek z Miejskiej Szkoły Handlowo - Przemysłowej i chociaż przechodziła liczne reorganizacje i zmiany nazwy, zawsze dominowały w niej kierunki handlowe i ekonomiczne. Stąd też przylgnęły do niej określenia „EKONOMIK” czy „EKONOM”.

uczennice szkoly

Grono Pedagogiczne i uczniowie Miejskiej Szkoły Handlowo - Przemysłowej 1945

Naszymi kierunkami kształcenia są technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy i zupełnie nowy kierunek technik spedytor (od roku szkolnego 2016/2017) oraz sprzedawca.

Warto pamiętać, że podejmując naukę w Ekonomie, zdobędziesz szczegółową wiedzę i umiejętności adekwatne do wybranego kierunku nauki oraz zostaniesz odpowiednio przygotowany do egzaminu dojrzałości i egzaminów zawodowych. Zyskując dyplom uzyskasz prawo do wykonywania wyuczonego zawodu, który obecnie jest poszukiwany na rynku pracy i bardzo dobrze płatny. Umożliwia to m.in. wzbogacana na bieżąco baza dydaktyczna. Tworzymy ją poprzez organizację nowych pracowni przedmiotowych w tym multimedialnych, wymianę i zakup nowego sprzętu niezbędnego w pracy ekonomisty, handlowca, logistyka, spedytora, sprzedawcy, czy specjalisty do spraw reklamy.

Ekonom, pomimo iż jest szkołą o wyraźnym profilu, rozwija wszechstronnie. Młodzi ludzie odkrywają tu talenty, spełniają ambicje oraz odszukują w sobie zainteresowania. Pasje i umiejętności rozwijają w różnego rodzaju Kołach zainteresowań, które często stają się podstawą własnego rozwoju. Upodobania sportowe natomiast młodzież rozwija na doskonale przygotowanym zapleczu, które stanowi m.in. nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Odpowiednie wykorzystanie całej bazy sportowej, pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego, pozwala na doskonalenie się w różnego rodzajach dyscyplinach oraz na czynny udział naszej młodzieży w licznych zawodach sportowych.

Nasza szkoła jest placówką czuwającą nad bezpieczeństwem całej jej społeczności. Wejście do budynku możliwe jest tylko przy użyciu imiennego identyfikatora, czyli przy jego zeskanowaniu przed drzwiami wejściowymi. Ewidencja wejść do szkoły uniemożliwia zatem przebywanie na jej terenie osób postronnych oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

W szkole działa także monitoring wizyjny. System ten pozwala na rejestrację poprzez kamery przemysłowe wszystkich zdarzeń mających miejsce na terenie budynku oraz w jego otoczeniu.

Rozmawiając z wychowankami Ekonoma, przekonujemy się jak lata szkolne zapadły im w pamięć, jak atmosfera szkoły miała specyficzny wpływ na kształtowanie ich osobowości i wreszcie w jaki sposób zintegrowała ludzi sobie zupełnie obcych. Absolwenci powtarzają często, że nauczyciele, którzy z nimi pracowali to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale i serdeczni ludzie, którzy zarażali optymizmem i chęcią poznania świata. Dodają, że każdy z abiturientów w murach tej szkoły pozostawił cząstkę siebie i jednocześnie wyniósł jej cząstkę na zewnątrz.