Drukuj

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

ÓSMOKLASISTO!


 

Nadchodzi czas na podjęcie decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Od tego wyboru w przyszłości będzie zależeć Twój sukces zawodowy. Wybierz już dziś Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu popularnego „Ekonoma”szkołę, która kształci w poszukiwanych na rynku pracy kierunkach.

W naszej ofercie znajdziesz kształcenie w następujących zawodach:


 

Technik spedytor

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Zapotrzebowanie na usługi spedytora systematycznie rośnie. Spowodowane jest to połączeniem większości terytoriów europejskich w jeden organizm gospodarczy. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Kierunek daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w:

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Nauka w zawodzie technik spedytor daje także możliwość i solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach licencjackich, magisterskich.

 


 

Technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dzięki umiejętnościom nabytym w toku nauczania stwarza duże możliwości zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy, w różnych jednostkach organizacyjnych. Uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwiają również utworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz przygotowują do podjęcia dalszej nauki na studiach.

Absolwent może pracować na różnych stanowiskach pracy, do których nabywa umiejętności. Są to:

Miejsca pracy dla technika ekonomisty:

Technik ekonomista to zawód atrakcyjny, przyszłościowy i godny polecenia.

 


 

Technik handlowiec

Jest to propozycja dla uczniów chcących zdobyć zawód , który daje odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej i podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, transportowych, handlowych. Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w:

Absolwenci technikum zdobędą wiedzę o potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, języków obcych oraz języka obcego zawodowego.

 


 

Technik logistyk

Jest to propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania - kierunku gwarantującego pracę, dzięki wszechstronności kształcenia,

Absolwenci tego zawodu są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Logistyk może pracować w:

Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową istnieje możliwość pracy w firmach międzynarodowych.

 


 

Technik reklamy

Działalność reklamowa jest realizowana w każdym przedsiębiorstwie, ponieważ każda licząca się firma musi reklamować swoje produkty bądź usługi, chcąc dotrzeć do jak największej rzeszy potencjalnych klientów. To właśnie sprawia, że zawód technika reklamy jest coraz bardziej poszukiwany na rynku pracy.

Absolwenci kierunku technik reklamy mogą podejmować pracę w:


 

Technik rachunkowości  - NOWY KIERUNEK!

Technik rachunkowości jest to kierunek dka osób, które interesują sie biznesem, lubią pracę z komputerem, kochają świat cyfr, finansów, rachunków, posiadają umiejętności analitycznego myslenia, a jednocześnie wyróżniają się dokładnością i skrupulatnością.

DPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Księgowy to zawód poszukiwany, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Księgowi bowiem są potrzebni we wszystkich podmiotach gospodarczych. Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości znajdzie pracę jako:

Nasza Szkoła to nowoczesna instytucja tworząca możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Od lat uczymy i pomagamy. Wierzymy, że każdy może osiągnąć sukces dlatego robimy wszystko, aby stało się to dla Ciebie jeszcze łatwiejsze. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, opiniami abyś był pewien, że dobrze wybrałeś.

Dobry fach to szansa na satysfakcjonującą pracą.