Drukuj

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr Elżbieta Tomaszewska

 

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek 12:00 - 15:00
Środa 8:00 - 15:00
Czwartek 8:00 - 11:00
Piątek 8:00 - 15:00

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,
  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  • działania działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
  • ponadto przez pedagoga szkolnego prowadzone są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i terapii pedagogicznej dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się (np. uczniowie z dysleksją, mający trudności z koncentracją uwagi, emocjonalne).