Drukuj

 

Wydarzenie Data

 Rozpoczęcie rocznych zajęć

 dydaktyczno - wychowawczych

 1 września 2021
 Zebrania z rodzicami
 13 września 2021
 Rada pedagogiczna  14 września 2021 godz. 16:00
 Zebrania z rodzicami  wg harmonogramu w dniach
 15-16 września 2021
 Drzwi otwarte (w formie zdalnej)
 9-10 grudnia 2021 (dyżury
 nauczycieli - zgodnie z wolą
 wyrażoną przez rodziców,
 wg harmonogramu
 15 grudnia 2021
 Wystawianie ocen za I semestr  22 grudnia 2021
 (zagrożenia do 8 grudnia 2021)
 Zimowa przerwa świąteczna  23-31 grudnia 2021
 Rada pedagogiczna  4 stycznia 2022 godz. 16:00
 Zebrania z rodzicami (system zdalny)
 10-11 stycznia 2022
 Ferie zimowe  17-30 stycznia 2022
 Rekolekcje

 7-9 marca 2022

 Wiosenna przerwa świąteczna  14-19 kwietnia 2022
 Drzwi otwarte dla uczniów szkół
 podstawowych
 25 marca 2022 godz. 13:30-17:00
 26 marca 2022 godz. 9:00-12:00
 Drzwi otwarte

 12-13 kwietnia 2022
 zebrania godz. 16:00-16:30
 dyżury od godz. 16:30

 Wystawianie ocen dla klas kończących  do 22 kwietnia 2022
 (proponowane do 11 kwietnia)
 Rada pedagogiczna  25 kwietnia 2022
 Zakończenie zajęć w klasach programowo
 najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

 29 kwietnia 2022

 Egzamin maturalny

 od 4 do 20 maja 2022

 harmonogram - [TUTAJ]

 Informacja na temat egzaminu
 potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 w 2022 roku

 harmonogram - [TUTAJ]
 Zebrania z rodzicami - drzwi otwarte  7-9 czerwca 2022
 zebrania godz. 16:00-16:30
 dyżury od godz. 16:30
 Wystawianie ocen  do 17 czerwca 2022
 (proponowane do 3 czerwca)
 Rada pedagogiczna  21 czerwca 2022 godz. 16:30
 Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno-wychowawczych
 24 czerwca 2022
 Ferie letnie  25 czerwca - 31 sierpnia 2022