Drukuj

 

Zapraszamy młodzież ZSP nr 4 do udziału w konkursie na slogan reklamowy dotyczący naszej szkoły. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego i najbardziej kreatywnego hasła reklamowego.

Prace konkursowe należy dostarczyć do p. M. Niewiadomskiej lub p. B. Wallicht w formie pisemnej wraz z imieniem, nazwiskiem i klasą.

Konkurs trwa od 21.05-31.05.2018 r. Jeden uczestnik może zgłosić kilka haseł. Slogan może zawierać nazwę szkoły (np. Ekonom lub Zespół Szkół Ekonomicznych; logo nie może naruszać praw autorskich osób trzecich) oraz nie może zawierać więcej niż 7 słów.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.