Drukuj

Organizatorem konkursu w ramach akcji ,,Kujawsko - Pomorska gęsina na św. Marcina”
jest Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice, powinna to być praca płaska, jej wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu tematu.

Zainteresowane osoby w wieku do 18 lat proszone są o przekazanie prac do p. Małgorzaty Niewiadomskiej lub p. Romana Kaczmarka do 3 listopada 2017 roku.