Drukuj

 

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie ze średnią ocen minimum 4,5 uzyskaną na koniec ubiegłego roku szkolnego tj. 2020/2021.

Celem stypendium jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów. Bliższych informacji udziela pedagog szkolny Elżbieta Tomaszewska. Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego. Termin oddania wniosków do 19 września.