Drukuj

 

Na rok szkolny 2021/2022 można ubiegać się o stypendium w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II. Stypendium przyznawane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych (z wyłączeniem praktyki zawodowej) oraz przynajmniej oceny dobrej z zachowania za rok szkolny 2020/2021.

Wniosek o stypendium należy złożyć do 30 września 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dodatkowo we wniosku należy wskazać opiekuna dydaktycznego stypendysty tj. nauczyciela przedmiotów zawodowych, który pomoże w opracowaniu indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia. W tym temacie proszę kontaktować się w ostatnim tygodniu sierpnia przez e-dziennik lub bezpośrednio we wrześniu z wybranym nauczycielem przedmiotu zawodowego.

Link do regulaminu stypendium: https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl